Εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας μας

Αν θέλετε να προσθέσετε μια διεύθυνση email, πληκτρολογήστε την παρακάτω και πατήστε «Προσθήκη».Διαγραφή από τη λίστα αλληλογραφίας

Αν θέλετε να αφαιρέσετε τη διεύθυνση email σας, πληκτρολογήστε την στο παρακάτω πλαίσιο και πατήστε «Αφαίρεση».Σημείωση

Αν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας σε διαφορετική διεύθυνση email, αφαιρέστε πρώτα τη διεύθυνση email σας από τη λίστα και έπειτα προσθέστε τη νέα διεύθυνση email σας.

check