Όροι και Προϋποθέσεις

Εγγύηση Book with Confidence Guarantee™ από την HomeAway®

Ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2018


Όταν εσείς («εσείς») κάνετε μια κράτηση σε ένα διαφημιζόμενο κατάλυμα www.HomeAway.gr („η ιστοσελίδα ») , το οποίο είναι ρητώς αποδεκτό τόσο από εσάς όσο και το διαφημιστή («Διαφημιστής») (μια «Κράτηση») και κλείνετε την εν λόγω Κράτηση μέσω του συστήματος κρατήσεων (checkout) της HomeAway, προστατεύεστε από το πρόγραμμα Book with Confidence Guarantee™ (το «Πρόγραμμα»), με την προϋπόθεση ότι πληροίτε όλα τα άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Όροι»). Με το κλείσιμο μιας κράτησης μέσω του συστήματος κρατήσεων της HomeAway, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, τους αποδέχεστε και υπόκεισθε σε αυτούς, και στο εξής θα αναφέρεστε ως «Προστατευόμενος Ταξιδιώτης».


Όπως αναφέρεται λεπτομερώς και καθορίζεται παρακάτω, το Πρόγραμμα παρέχει ένα επίπεδο προστασίας κατά των εξής: (i) Aπάτη μέσω του Διαδικτύου· (ii) Παράνομη άρνηση εισόδου· (iii) Ουσιώδης ψευδής δήλωση και (iv) Παράνομη Απώλεια Προκαταβολής (τα «Προστατευόμενα Περιστατικά»).


1. Γενικές Οδηγίες του Προγράμματος.


Πληροίτε τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα εάν κάνετε όλα τα παρακάτω:

 • Κάνετε κράτηση ενός ενοικιαζόμενου καταλύματος που διαφημίζεται στην κοινότητα των ιστότοπων HomeAway, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, homeaway.com.au, homeaway.co.uk, OwnersDirect.co.uk, Fewo-Direkt.de, Abritel.fr  (συλλογικά, οι «Ιστότοποι HomeAway») και
 • Κάνετε την κράτηση μέσω του συστήματος κρατήσεων του Ιστότοπου; και
 • Πληρώσετε για την κράτηση χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους πληρωμής που είναι διαθέσιμες κατά το check out [πληρωμή μέσω κάρτας Visa, MasterCard, American Express, Discover ή μέσω eChecks (τα eChecks είναι διαθέσιμα μόνο για τους κατοίκους των ΗΠΑ)]


Θα λάβετε τις προστασίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, εάν συμβαίνουν όλα τα παρακάτω:

 • Υποστείτε απώλεια χρημάτων λόγω ενός Προστατευόμενου Περιστατικού (μια «Απώλεια»);·

 • Ενημερώσετε την HomeAway («HomeAway», «εμείς», «εμάς», «μας») για την απώλειά σας εντός των απαιτούμενων χρονικών περιόδων που αναφέρονται παρακάτω;·

 • Απορριφθεί η επιστροφή των χρημάτων σας για την απώλεια των χρημάτων από (i) το διαφημιστή του καταλύματος (ο «Διαφημιστής»), και (ii) την τράπεζά σας, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας (όπως ισχύει); και

 • Υποβάλετε μια συμπληρωμένη Φόρμα Αιτήματος Επιστροφής Χρημάτων της Εγγύησης Book with Confidence Guarantee (η «Φόρμα Αιτήματος Επιστροφής Χρημάτων») εντός των απαιτούμενων προθεσμιών που ορίζονται παρακάτω.2. Παρεχόμενες προστασίες.


Με την επιφύλαξη των ορίων και περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους, το Πρόγραμμα προσφέρει τις ακόλουθες προστασίες για τους Προστατευόμενους Ταξιδιώτες που έχουν υποστεί απώλεια λόγω ενός Προστατευόμενου Περιστατικού (να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη προστασία ή συνδυασμός αυτής που προσφέρεται σε Προστατευόμενους Ταξιδιώτες υπόκειται στο είδος του Προστατευόμενου Περιστατικού, το ποσό της Απώλειας, τη δυνατότητα μετριασμού της εν λόγω Απώλειας κατά τη διακριτική μας ευχέρεια):

 • Διευθέτηση καταλυμάτων. Εάν ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης δεν έχει μέρος να μείνει λόγω ενός Προστατευόμενου Περιστατικού, δυνάμεθα να φροντίσουμε για τη διευθέτηση εναλλακτικών καταλυμάτων, όπου είναι διαθέσιμα, για έως επτά (7) διανυκτερεύσεις.

 • Επανακράτηση ενός άλλου καταλύματος. Εάν η Κράτηση του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη ακυρωθεί αδικαιολόγητα, δυνάμεθα να προσφέρουμε επανακράτηση για τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη σε άλλο κατάλυμα που διαφημίζεται σε ιστότοπο της HomeAway, εάν υπάρχει διαθέσιμο ένα ουσιαστικά όμοιο κατάλυμα για την ίδια περίοδο και υπό νέα κράτηση.

 • Επιστροφή Χρημάτων λόγω Απώλειας. Εάν ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης υποστεί Απώλεια, η οποία κατά την κρίση μας μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με επιστροφή χρημάτων, δυνάμεθα να επιστρέψουμε στον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη ένα χρηματικό ποσό ύψους έως το ποσό της Απώλειας, με την επιφύλαξη των παρακάτω διαδικαστικών απαιτήσεων.


Παρακαλούμε σημειώστε ότι με τον όρο «δυνάμεθα» στις τρεις παραγράφους αμέσως παραπάνω σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε τη βοήθεια ή την αποκατάσταση (κατά περίπτωση), αλλά δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν παράλειψη να παρέχουμε οποιαδήποτε τέτοια βοήθεια ή αποκατάσταση.3. Προστατευόμενα Περιστατικά.


Τα παρακάτω αποτελούν περιστατικά κατά των οποίων προστατεύεται ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης:


(α) «Απάτη μέσω Διαδικτύου», η οποία ορίζεται ως προκαταβολή ή πληρωμή από Προστατευόμενο Ταξιδιώτη για ένα ενοικιαζόμενο κατάλυμα διακοπών που είναι καταχωρισμένο σε Ιστότοπο της HomeAway όπου: (i) η HomeAway έχει διαπιστώσει ότι η εν λόγω προκαταβολή ή πληρωμή έχει δοθεί σε πρόσωπο διαφορετικό από το Διαφημιστή, το οποίο έχει διακυβεύσει ή έχει λάβει τον έλεγχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή του λογαριασμού του Διαφημιστή στην HomeAway και παρουσιάζεται στον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη ως ο Διαφημιστής για να προκαλέσει την εν λόγω πληρωμή, (ii) έχουμε διαπιστώσει ότι η εν λόγω πληρωμή έχει καταβληθεί στο Διαφημιστή και παρακρατείται παράνομα, υπό την έννοια ότι ο Διαφημιστής παραλείπει ή αρνείται να επιστρέψει την πληρωμή όταν οφείλεται επιστροφή χρημάτων, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας ενοικίασης μετά την ακύρωση της Κράτησης από τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη με τον πρέποντα τρόπο ή (iii) η εν λόγω καταχώριση του καταλύματος διαπιστώθηκε στη συνέχεια ότι ήταν απατηλή; όλα εκ των οποίων αποτελούν διαπιστώσεις που θα γίνουν κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.


(β) «Παράνομη Άρνηση Εισόδου» σημαίνει ότι ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης έχει δώσει προκαταβολή (εάν απαιτείται) ή και έχει καταβάλει ολοσχερώς (εάν απαιτείται) σε Διαφημιστή για την ενοικίαση ενός καταλύματος που είναι καταχωρισμένο σε Ιστότοπο της HomeAway, αλλά (i) έχουν αρνηθεί παράνομα στον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη την είσοδο στο εν λόγω κατάλυμα κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ενοικίασης, ως αποτέλεσμα της σκόπιμης ή και παράνομης ενέργειας του Διαφημιστή και (ii) η προκαταβολή ή και πληρωμή του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη (ή το κατάλληλο μέρος αυτής) δεν επιστράφηκε και παρακρατήθηκε παράνομα από το Διαφημιστή. Παραδείγματα αυτού του Προστατευόμενου Περιστατικού περιλαμβάνουν (i) την περίπτωση κατά την οποία το κατάλυμα αποτελεί αντικείμενο δικαστικών διαδικασιών ή ο Διαφημιστής βρίσκεται υπό πτώχευση και σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι η άρνηση της πρόσβασης του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη στο κατάλυμα; ή (ii) την περίπτωση κατά την οποία ο Διαφημιστής κάνει «διπλή κράτηση» του εν λόγω καταλύματος σε δύο ή περισσότερους ταξιδιώτες για την ίδια χρονική περίοδο (ή περιόδους).


(γ) «Ουσιώδης ψευδής δήλωση» σημαίνει ότι (i) ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης έχει καταβάλει προκαταβολή (εάν απαιτείται) και πληρωμή ολοσχερώς σε Διαφημιστή για ένα ενοικιαζόμενο κατάλυμα που είναι καταχωρισμένο σε Ιστότοπο της HomeAway, (ii) εντός δώδεκα (12) ωρών από την πρώτη είσοδό του στο κατάλυμα την πρώτη ημέρα της περιόδου ενοικίασης, ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης εγκαταλείπει το ενοικιαζόμενο κατάλυμα και αρνείται να διαμείνει στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα λόγω Ουσιώδους Μη Συμμόρφωση (όπως ορίζεται παρακάτω) του ενοικιαζόμενου καταλύματος, σε σύγκριση με την περιγραφή που αναφέρεται στην καταχώριση στον Ιστότοπο της HomeAway;· (iii) η προκαταβολή ή και η πληρωμή του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη δεν επιστρέφεται ή παρακρατείται παράνομα από το Διαφημιστή και (iv) η ύπαρξη της Ουσιώδους Μη Συμμόρφωση του ενοικιαζόμενου καταλύματος επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από εμάς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.


«Ουσιώδης Μη Συμμόρφωση» ορίζεται ως (i) Ουσιώδη ελαττώματα στο εν λόγω κατάλυμα που δεν γνωστοποιούνται στην καταχώριση και είναι τέτοιας έκτασης και διάρκειας που η διαμονή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης είναι αδύνατη, όπως σημειώνεται και τεκμηριώνεται από τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη ή και (ii) η ουσιώδης παράλειψη ή πλήρης απουσία προϊόντων ή υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που αποτελούν μέρος του εν λόγω καταλύματος, τα οποία περιγράφονταν στην καταχώριση και που αποτέλεσαν πραγματικό και ουσιώδες κίνητρο για την ενοικίαση του εν λόγω καταλύματος από τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη, όπως σημειώνεται και τεκμηριώνεται από τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη. Για την αποφυγή αμφιβολιών και εκτός από τους γενικούς περιορισμούς και τα όρια που περιγράφονται αλλού στους παρόντες Όρους, ο όρος «Ουσιώδης Μη Συμμόρφωση» ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ την άρνηση ενός Προστατευόμενου Ταξιδιώτη να προβεί στην κατοχή των μισθωμένων χώρων, η οποία προκύπτει από τους ακόλουθους λόγους ή βασίζεται σε αυτούς: (i) Καθαριότητα του ενοικιαζόμενου καταλύματος;· (ii) Ελάσσονα ή επουσιώδη ελαττώματα στο εν λόγω κατάλυμα σε σχέση με την περιγραφή στην καταχώριση, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, διαφορές στο βαθμό που αφορά: (1) τον πραγματικό προσανατολισμό του εν λόγω καταλύματος;· (2) το πραγματικό συνολικό κατοικήσιμο εμβαδόν του εν λόγω καταλύματος, εάν είναι μη ουσιωδώς διαφορετικό από την περιγραφή του στην καταχώριση; και (3) προσωρινό ελάττωμα του εν λόγω καταλύματος ή εντός αυτού ή των συνδεόμενων υπηρεσιών (όπως αστοχία του κλιματισμού, της πρόσβασης στο διαδίκτυο, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, του γκριλ μαγειρέματος, του υδρομασάζ ή της πισίνας) ή (iv) διαφορετικά οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, το οποίο δε σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω κατάλυμα, όπως για παράδειγμα, οποιαδήποτε ζητήματα που αφορούν σε παραπλήσια καταλύματα, στη γειτονιά ή τα γύρω περίχωρα.


(δ) «Παράνομη Απώλεια Προκαταβολής» σημαίνει την απώλεια του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη που προκύπτει από διαφωνία μεταξύ ενός Προστατευόμενου Ταξιδιώτη και ενός Διαφημιστή ενός ενοικιαζόμενου καταλύματος που είναι καταχωρισμένο σε Ιστότοπο της HomeAway και αφορά σε προκαταβολή η οποία, μετά την ολοκλήρωση της διαμονής του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη και κατά την αποκλειστική κρίση μας, παρακρατείται παράνομα από το Διαφημιστή κατά παράβαση της ισχύουσας συμφωνίας ενοικίασης.


4. Ενδεικτικά παραδείγματα απωλειών που δεν προστατεύονται.


Τα παρακάτω αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα απωλειών χρημάτων, οι οποίες ΔΕΝ καλύπτονται από το Πρόγραμμα, όπως καθορίζεται κατά την αποκλειστική κρίση μας:
 

 • ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΚΟΣΤΟΣ Ή ΔΑΠΑΝΗ.
 • ΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ HOMEAWAY Ή ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ HOMEAWAY.
 • ληρωμές που καταβάλλονται σε Διαφημιστή για Κράτηση που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος κρατήσεων της HomeAway.
 • ποιεσδήποτε προκαταβολές ή πληρωμές για ένα ενοικιαζόμενο κατάλυμα διακοπών που δεν αποζημιώθηκαν ή επιστράφηκαν επειδή ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Διαφημιστή, συνιστά παραβίαση της συμφωνίας ενοικίασης ή όπως διαφορετικά επιτρέπεται στη συμφωνία ενοικίασης.
 • ληρωμές ή προκαταβολές που έχουν καταβληθεί σε οποιονδήποτε Διαφημιστή. Με μετρητά, επιταγή σε μετρητά, Western Union, Moneygram, Moneybookers ή άλλες υπηρεσίες άμεσων εμβασμάτων.
 • Πληρωμές ή προκαταβολές που έχουν καταβληθεί σε οποιονδήποτε Διαφημιστή, χρησιμοποιώντας μια μη αποδεκτή μέθοδο πληρωμής, όπως, χωρίς περιορισμό, μετρητά ή επιταγή σε εντολή ιδίου ή που κατά την εύλογη και αποκλειστική μας κρίση είναι ύποπτες ή/και αποτελούν απάτη.
 • Οποιαδήποτε απώλεια οποιουδήποτε είδους που εμείς πιστεύουμε κατά την εύλογη κρίση μας  ότι ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης και ο Διαφημιστής πραγματοποιούν με σκοπό την κατάχρηση του Προγράμματος.

 • Οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων που προκαλείται από ή προκύπτει από γεγονότα εκτός του ελέγχου της HomeAway που αποκαλούνται κοινώς συμβάντα ανωτέρας βίας, όπως καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές ή οικοδομικές κατασκευές.

 • Οποιαδήποτε απώλεια χρημάτων που δεν προκύπτει άμεσα από ένα Προστατευόμενο Περιστατικό.


5. Διαδικαστικές Απαιτήσεις.


Για να λάβει ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων για Απώλεια στο πλαίσιο του Προγράμματος, πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που παρατίθενται παρακάτω. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις απαιτήσεις ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει την ικανότητα ή και το δικαίωμα της HomeAway να μετριάσει την Απώλεια ή εάν ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης προβεί σε οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση ή δηλώσεις σχετικά με οποιοδήποτε αίτημα επιστροφής χρημάτων δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας, ενδέχεται να ακυρωθεί η επιλεξιμότητα του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη για επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος.


(α) Απόδειξη μη αποζημιωθέντων ζημιών. Κατόπιν αιτήματός μας, ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης πρέπει να παρέχει στην HomeAway γραπτή απόδειξη ότι τα χρήματα του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη δεν έχουν ανακτηθεί (και δεν θα ανακτηθούν) από ή αποζημιωθεί από την τράπεζα(ες) τον πάροχο πληρωμών ή τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας (κατά περίπτωση). Για την αποκατάσταση της ζημίας, ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης απαιτείται να αποδεχτεί οποιονδήποτε διακανονισμό ή μερική πληρωμή από την τράπεζα(ες), τον πάροχο πληρωμών ή τον εκδότη της πιστωτικής κάρτας (κατά περίπτωση), αλλά μπορεί να εξακολουθεί να δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση βάσει του προγράμματος, ποσού έως το συνολικό ποσό της ζημίας..

 

(β) Απόδειξη ταυτότητας. Ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης πρέπει να παρέχει έγγραφη απόδειξη της ταυτότητάς του της (π.χ. αντίγραφο διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης, λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, κ.λπ.) όπως μπορεί να απαιτούμε κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίζουμε την εγκυρότητα των εν λόγω εγγράφων ταυτότητας κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.


(γ) Απόδειξη της κράτησης. Κατόπιν αιτήματος από εμάς, ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης πρέπει να παρέχει ένα αντίγραφο του κωδικού (ID) της Κράτησης (ηλεκτρονικό ή σε έντυπη μορφή) ή επαλήθευση που παρέχεται από τον Ιστότοπο της HomeAway όταν ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης έκλεισε για πρώτη φορά κατάλυμα μέσω του συστήματος κρατήσεων της HomeAway. Επιπλέον, εμείς πρέπει να μπορούμε να επαληθεύσουμε την κράτηση μέσω αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν την εν λόγω Κράτηση στα αρχεία της HomeAway.


(δ) Απόδειξη Αποδοχής Κράτησης. Κατόπιν αιτήματος από εμάς, ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης πρέπει να αποδείξει ότι ο Διαφημιστής αποδέχτηκε την Κράτηση και ότι ο Ταξιδιώτης πλήρωσε για την κράτηση. Για την απόδειξη της αποδοχής ενδεχομένως να απαιτηθεί από εσάς να προσκομίσετε τεκμηρίωση του email, της τηλεφωνικής κλήσης, γραπτής ή άλλης επικοινωνίας με το Διαφημιστή σχετικά με την Κράτηση.


(ε) Απόδειξη Πληρωμής. Κατόπιν αιτήσεως, ένας Προστατευμένος Ταξιδιώτης πρέπει να προσκομίσει γραπτή τεκμηρίωση όλων των πληρωμών και των επιστροφών χρημάτων (μερικές, ολοσχερείς ή και προκαταβολές) που καταβλήθηκαν στο Διαφημιστή. Οι αποδεκτές μέθοδοι πληρωμής περιορίζονται στις αναφερόμενες κατά το check out [πληρωμή μέσω κάρτας Visa, MasterCard, American Express, Discover ή μέσω eChecks (τα eChecks είναι διαθέσιμα μόνο για τους κατοίκους των ΗΠΑ)].


(στ) Τεκμηρίωση της Απώλειας. Κατόπιν αιτήματός μας, ο Προστατευμένος Ταξιδιώτης πρέπει να προσκομίζει στην ΗomeAway όλα τα αιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με την απώλεια ή την υπεξαίρεση των χρημάτων. Ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης πρέπει να προσκομίσει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Διαφημιστής έλαβε χρήματα από τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη, ενημερώθηκε για το αίτημα επιστροφής χρημάτων του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη και αρνήθηκε ή παρέλειψε να επιστρέψει ή να αποζημιώσει τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη για τα εν λόγω χρήματα. Εσείς δεν πρέπει να τροποποιείτε ούτε να καταστρέφετε οποιαδήποτε έγγραφα τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τα απολεσθέντα ή υπεξαιρεμένα χρήματα έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.


(ζ) Ενημερώστε μας. Ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης πρέπει να ενημερώσει τη HomeAway εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την πρώτη γενεσιουργό αιτία του αιτήματος του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη για επιστροφή χρημάτων στα πλαίσια του Προγράμματος, μέσω (i) email στο τμήμα υποστήριξης πελατών;· (ii) ταχυδρομικά στη διεύθυνση Book with Confidence HomeAway UK Ltd, 25th floor, Portland House Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK.


(η) Υποβάλετε ένα Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων. Ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης πρέπει να συμπληρώσει, να υπογράψει και να υποβάλει τη Φόρμα Αιτήματος Επιστροφής Χρημάτων, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε μας εντός έξι μηνών από την πρώτη ημέρα διαμονής στο εν λόγω κατάλυμα. Εάν δεν υποβληθεί μία συμπληρωμένη Φόρμα Αιτήματος εντός αυτής της χρονικής περιόδου, οποιαδήποτε αξίωση θα θεωρηθεί απορριφθείσα. Η υποβληθείσα Φόρμα Αιτήματος Επιστροφής Χρημάτων πρέπει να περιέχει τη συμφωνία του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη ότι


(i) Οποιαδήποτε πληρωμή διαθέσιμη στον εν λόγω Προστατευόμενο Ταξιδιώτη στα πλαίσια του Προγράμματος θα είναι πληρωτέα μόνο στο βαθμό που οι πρόσοδοι από οποιαδήποτε κάλυψη ή ανάκτηση που παρέχονται βάσει οποιουδήποτε ασφαλιστήριου συμβολαίου ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή ανάκτησης, που διατηρούνται ή είναι εισπρακτέοι από τον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη, δεν επαρκούν για την πλήρη αποζημίωση του Προστατευόμενου Ταξιδιώτη με επιστροφή χρημάτων για απώλεια ή υπεξαίρεση πληρωμών που έχουν καταβληθεί στο Διαφημιστή;·


(ii) Εάν εμείς εκδώσουμε μια επιστροφή χρημάτων σε εσάς στα πλαίσια του Προγράμματος, συμφωνείτε ότι αναλαμβάνουμε όλα τα δικαιώματά σας έναντι του Διαφημιστή και οποιωνδήποτε τρίτων μερών που σχετίζονται με την Απώλεια και δυνάμεθα να διεκδικήσουμε τα εν λόγω δικαιώματα απευθείας ή για λογαριασμό σας κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια;·


(iii) Εάν εκδώσουμε μια επιστροφή χρημάτων σε εσάς στα πλαίσια του Προγράμματος και στη συνέχεια λάβετε αποζημίωση για την απώλειά σας από το Διαφημιστή ή βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή άλλη πηγή ανάκτησης, θα μας επιστρέψετε αμέσως το ποσό της επιστροφής χρημάτων; και


(iv) Συμφωνείτε να υπογράψετε μια γενική Συμφωνία Διακανονισμού και Απαλλαγής, απαλλάσσοντας έτσι εμάς, τη μητρική μας εταιρεία, τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες από όλες ανεξαιρέτως τις αξιώσεις που μπορεί να έχετε και που μπορεί να προκύψουν πριν από την ημερομηνία οποιασδήποτε πληρωμής που καταβάλλεται στα πλαίσια του Προγράμματος. Θα ολοκληρώσουμε τη διεκπεραίωση οποιουδήποτε αιτήματος επιστροφής χρημάτων στα πλαίσια του Προγράμματος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την παραλαβή όλων των αιτούμενων εγγράφων τεκμηρίωσης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, συνιστάται στον Προστατευόμενο Ταξιδιώτη που επιδιώκει επιστροφή χρημάτων, να μην απορρίπτει ούτε να τροποποιεί οποιαδήποτε έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με το αίτημα επιστροφής χρημάτων, έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.


6. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται παραπάνω, εάν ένας Προστατευόμενος Ταξιδιώτης αιτηθεί επιστροφή χρημάτων στα πλαίσια του Προγράμματος, συμφωνεί να προσκομίσει σε μας, σε εύθετο χρόνο, όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης που αιτούνται για την υποστήριξη του εν λόγω αιτήματος. Ο Προστατευόμενος Ταξιδιώτης συμφωνεί επίσης να συνεργαστεί πλήρως με την HomeAway σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων. Μπορεί να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων σε οποιονδήποτε Προστατευόμενο Ταξιδιώτη που δεν απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με μια κατ' ισχυρισμό Απώλεια εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στους παρόντες Όρους.


7. Ολόκληρη η συμφωνία; στοιχεία επικοινωνίας. Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της HomeAway και κάθε Προστατευόμενου Ταξιδιώτη σχετικά με το Πρόγραμμα. Εκτός όπως ενδεχομένως να τροποποιηθεί από τους παρόντες Όρους, κάθε Προστατευόμενος Ταξιδιώτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης των Ιστότοπων της HomeAway, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της διάταξής τους σχετικά με την επίλυση διαφορών και τη διαιτησία. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ αυτών των Όρων και των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα ή τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:


(i) email στο τμήμα υποστήριξης πελατών;·

(ii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση HomeAway Book with Confidence HomeAway UK Ltd, 25th floor, Portland House Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK, ή

(iii) επικοινωνώντας με το customer support.