Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της HomeAway Ηνωμένο Βασίλειο

Λήψη ως PDF

Τελευταία ενημέρωση:  22 Νοέμβριος 2016

 

Αντιμετωπίζουμε σοβαρά το ζήτημα της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών μας. Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Ισχύει για τον ιστότοπο www.homeaway.gr και για οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο συνδεδεμένης εταιρείας με αυτήν όπου η παρούσα πολιτική συνδέεται με αυτούς στο υποσέλιδο της σελίδας (συλλήβδην αναφερόμενοι ως ο «Ιστότοπος») και οποιαδήποτε εφαρμογή για κινητή συσκευή των εν λόγω ιστοτόπων. Οι ιστότοποι των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών μπορεί να διέπονται από χωριστές πολιτικές απορρήτου και πρόσβαση σε αυτές τις πολιτικές γενικά παρέχεται από συνδέσμους στα υποσέλιδα αυτών των ιστοτόπων.

Τη λειτουργία του Ιστότοπου έχει αναλάβει ο όμιλος εταιρειών HomeAway, ο οποίος ανήκει στον όμιλο Expedia, Inc. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία του ομίλου HomeAway στον Ιστότοπο και στις περιπτώσεις που αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής μας και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου τις αποκαλούμε ο «Όμιλος HomeAway».

Οι όροι «χρήστες» ή «εσείς», όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, αναφέρονται σε ταξιδιώτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για να αναζητήσουν καταλύματα προς ενοικίαση («Ταξιδιώτες»), σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων, μισθωτές και διαχειριστές καταλυμάτων («Ιδιοκτήτες»), οι οποίοι καταχωρούν τα καταλύματά του προς ενοικίαση στον Ιστότοπο και σε άλλους χρήστε που χρησιμοποιούν το λογισμικό ή άλλα εργαλεία ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε στον Ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και αφορούν εσάς μόνο στο πλαίσιο που επιτρέπεται από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους σε όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων παρόχων, οι οποίοι παρέχουν εργαλεία ή υπηρεσίες στον Ιστότοπο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου που υπάρχουν σε αυτούς τους συνδέσμους ή ιστότοπους πριν να συμφωνήσετε με τους όρους τους ή πριν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους. Εκτός εάν παρέχουμε διαφορετική επεξήγηση στην παρούσα πολιτική, οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα πολιτική έχουν την ίδια έννοια όπως και στους Όρους και προϋποθέσεις για ιδιοκτήτες και στους Όρους και προϋποθέσεις χρήσης Ταξιδιωτών.

Με την παροχή πληροφοριών προς εμάς κατά την καταχώριση ενός καταλύματος, την αναζήτηση ενός καταλύματος, τη χρήση οποιουδήποτε εργαλείου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Ιστότοπο, την ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου, την αποστολή ερωτημάτων ή τη χρήση του Ιστότοπου με άλλον τρόπο, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου πραγματοποιήθηκε την ημερομηνία που παρατίθεται παραπάνω και ισχύει από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορούμε να τροποποιούμε περιστασιακά την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου για να αποτυπώνουμε κανονιστικές απαιτήσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, ενημερώσεις του Ιστότοπου και αλλαγές στη συλλογή των πληροφοριών μας και στις πρακτικές γνωστοποίησης. Οποιαδήποτε νέα πολιτική θα τίθεται αυτόματα σε ισχύ όταν δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιστρέφετε εδώ τακτικά για να δείτε την πιο επικαιροποιημένη Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Θα πρέπει, επίσης, να εκτυπώσετε αντίγραφο για το αρχείο σας.

Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα που είναι άνω των 18 ετών.

 

Ποιος επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας και πού;

Η συλλογή, η επεξεργασία, η αποθήκευση και η χρήση των πληροφοριών που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν («προσωπικές πληροφορίες») από εμάς και διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εταιρείες του Ομίλου HomeAway (η μητρική εταιρεία μας Expedia, Inc και οι συνδεδεμένες εταιρείες της) και άλλους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, ενεργώντας υπό τις οδηγίες μας ή αυτές μίας εκ των εταιρειών του Ομίλου HomeAway. Αυτά τα άτομα μπορεί να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, με την εκπλήρωση αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και την παροχή εργαλείων και υπηρεσιών υποστήριξης στον Ιστότοπο. Μπορεί επίσης, να μας βοηθούν να διατηρούμε την ακεραιότητα και ασφάλεια του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων στον Ιστότοπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι προσωπικές πληροφορίες που συνεισφέρονται ή συλλέγονται από χρήστες να ενδέχεται να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία εμείς, η μητρική εταιρεία μας, οι συνδεδεμένες με εμάς ή με αυτήν εταιρείες, οι θυγατρικές, οι συνεργάτες ή οι αντιπρόσωποί μας διατηρούμε εγκαταστάσεις. Η νόμοι περί προστασίας δεδομένων και άλλοι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών στις οποίες μπορεί να μεταφερθούν τα δεδομένα σας, ενδεχομένως να μην είναι τόσο περιεκτικοί όπως οι αντίστοιχοι νόμοι στη χώρα σας, αλλά να είστε σίγουροι ότι λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίζουμε την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου σας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, κατανοείτε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις μας και σε αυτά τα τρίτα μέρη στα οποία τις κοινοποιούμε, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Μπορούμε επίσης να λαμβάνουμε, κατά περιόδους, τόσο προσωπικές όσο και μη προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν από συνδεδεμένες εταιρείες, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλες ανεξάρτητες τρίτες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες που διατηρούμε για τον λογαριασμό σας. Στα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να λάβουμε, περιλαμβάνονται ιστορικά στοιχεία ταξιδιών και δημογραφικά στοιχεία. Με την υποβολή των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε αυτή τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή και επεξεργασία.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της HomeAway για να συνδεθείτε με άλλα άτομα (για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το δίκτυο της HomeAway για να επικοινωνείτε με Ταξιδιώτες που ενδεχομένως να επιθυμούν να ενοικιάσουν το κατάλυμά σας), η συγκεκριμένη επικοινωνία θα είναι επίσης προσβάσιμη σε εμάς και θα καλύπτεται από την παρούσα πολιτική.

Ο Ιστότοπός μας μπορεί επίσης να συλλέγει και αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών) τοπικά στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης και τη μνήμη cache των δεδομένων σας. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, φωτογραφίες των καταλυμάτων που έχετε δει online.

Να θυμάστε, επίσης, ότι όταν κοινοποιείτε πληροφορίες στον Ιστότοπο, μπορεί να είναι «υποκείμενες σε ευρετηριοποίηση» από μηχανές αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της Google, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κριτική ενός καταλύματος στο οποίο μείνατε, η κριτική και οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κριτικής μπορεί να είναι δημόσια προσβάσιμες (συμπεριλαμβανομένων και όσων αναρτώνται σε άλλους ιστότοπους).

Οι ιστότοποι του Ομίλου HomeAway μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Google Analytics για να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τη χρήση του Ιστότοπου. Αυτό ενδεχομένως να περιλαμβάνει τη χρήση cookies. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην Πολιτική μας για τα Cookies και στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google. Η Google δύναται να συγκεντρώνει δεδομένα που συλλέγει από διάφορες υπηρεσίες της συμπεριλαμβανομένων των Google Analytics, Google Translate, Google Maps και YouTube. Βεβαιώνετε και αποδέχεστε ότι ο Όμιλος HomeAway δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της συλλογής δεδομένων της Google. Συνιστούμε εντόνως να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Google για λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές της για τη συλλογή δεδομένων.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Ενδεχομένως να μας παρέχετε πληροφορίες κατά διαστήματα. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και επωνύμου, του αριθμού τηλεφώνου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού φαξ και των στοιχείων πιστωτικών καρτών σας. Για παράδειγμα, για να στείλουμε ένα αίτημα ή ερώτημα από έναν Ταξιδιώτη σε έναν Ιδιοκτήτη, ενδεχομένως να χρειαστεί να γνωρίζουμε όλα ή μερικά από τα ακόλουθα: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την τρέχουσα τοποθεσία σας και στην περίπτωση καταχώρισης από έναν Ιδιοκτήτη, τη μέθοδο πληρωμής. Ενδεχομένως να μας χορηγήσετε, επίσης, προσωπικές πληροφορίες άλλες χρονικές στιγμές, όπως κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, κατά την υποβολή διαφήμισης για ένα κατάλυμα ή κατά την επικοινωνία με άλλο χρήστη του Ιστότοπου.

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, δυνάμεθα να συλλέγουμε και να υποβάλλουμε σε επεξεργασία πληροφορίες για την πραγματική τοποθεσία σας συμπεριλαμβανομένων των σημάτων GPS που αποστέλλονται από κινητή συσκευή. Δυνάμεθα, επίσης, να χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να καθορίσουμε την τοποθεσία, όπως αισθητήρα ή δεδομένα διεύθυνσης ΙΡ από τη συσκευή σας.

Εάν δημιουργείτε ή χρησιμοποιείτε δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον Ιστότοπο, ο πάροχος μέσων κοινωνικής δικτύωσης δύναται να μας στείλει πληροφορίες που συνάδουν με τις πολιτικές του. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, τη φωτογραφία προφίλ, το φύλλο, τις λίστες φίλων σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες έχετε επιλέξει να κάνετε διαθέσιμες. Σας επισημαίνετε ότι, εάν έχετε φίλους που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, ενδεχομένως να έχουν, επίσης, πληροφορίες που σας αφορούν κοινοποιημένες σε εμάς μέσω της πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε τη συγκεκριμένη κοινοποίηση, μπορείτε να το πράξετε με την επεξεργασία των ρυθμίσεων/προτιμήσεων στον λογαριασμό σας με τους σχετικούς παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δυνάμεθα, επίσης, να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από cookies, web beacons (ιστοφάρους) ή συναφείς τεχνολογίες από το διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο που ενεργούμε στη σχετική ενότητα της παρούσας πολιτικής παρακάτω και στην  Πολιτική για τα Cookies μας. Χρησιμοποιούμε δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες για να επιβεβαιώνουμε πληροφορίες που μας παρέχονται και για να διαχειριζόμαστε και να επεκτείνουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της HomeAway. Συλλέγουμε, επίσης, διευθύνσεις IP, στοιχεία ταυτοποίησης κινητών συσκευών, την τοποθεσία σας, δεδομένα πλοήγησης περιήγησης (click-stream), τον χρόνο πρόσβασης του ιστότοπου, τα καταλύματα που βλέπετε, τι αναζητήσατε, τη διάρκεια της επίσκεψής σας και άλλα στοιχεία της δραστηριότητάς σας στο διαδίκτυο. Εάν μας ζητάτε να συνδεθούμε με άλλους ιστότοπους (για παράδειγμα, εάν μας ζητάτε να συνδεθούμε με τον λογαριασμό σας στο Facebook), ενδεχομένως να αποκτήσουμε πληροφορίες και με αυτόν τον τρόπο. Αναφορικά με ηλεκτρονικές επικοινωνίες που παρέχουμε για διευκόλυνση μέσω ενός Ιστότοπου, χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς ή μη αυτόματους ελέγχους για να παρακολουθούμε τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπούς αξιοπιστίας και ασφάλειας. Για περαιτέρω στοιχεία για τον τρόπο που συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, δείτε τις ενότητες «Έρευνες» και «Ενημερωτικά Δελτία» παρακάτω. Λαμβάνουμε δεδομένα από εσάς με την πληκτρολόγηση των προσωπικών στοιχείων σας, την αυτόματη συλλογή πληροφοριών που σας αφορούν καθώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όταν μιλάμε με εσάς ή από τρίτα μέρη ή ιστότοπους. Οι πληροφορίες από τρίτους ενδεχομένως να περιλαμβάνουν οικονομικές πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για να αποτρέψουμε και να εντοπίσουμε την απάτη, πληροφορίες από τον πάροχο της κινητής συσκευής σας, εάν η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο γίνεται μέσω κινητής συσκευής, ή πληροφορίες από τρίτον, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ένας ιστότοπος καταχώρισης απόψεων για ταξίδια.

Δυνάμεθα να συλλέγουμε κριτικές που έχουν γραφτεί από Ταξιδιώτες για ένα κατάλυμα στο οποίο έχουν μείνει («Κριτική Ταξιδιώτη») ή και γραφτεί από Ιδιοκτήτες για τη διαμονή ενός Ταξιδιώτη («Κριτικές Ιδιοκτητών»). Οι Κριτικές Ταξιδιωτών εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας, ενώ οι Κριτικές Ιδιοκτητών θα γνωστοποιούνται μόνο σε Ιδιοκτήτες που λαμβάνουν ερώτημα ή αίτημα κράτησης από τον συγκεκριμένο Ταξιδιώτη. Οι Κριτικές Ιδιοκτητών δίνουν τη δυνατότητα σε έναν Ιδιοκτήτη να μάθει περισσότερα για τον Ταξιδιώτη, ο οποίος έχει συμβληθεί μαζί του και συνεπώς αυξάνουν την αξιοπιστία της πλατφόρμα μας. Οι Ιδιοκτήτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους Όρους και προϋποθέσεις για Ιδιοκτήτες και την ισχύουσα νομοθεσία και σε αυτό περιλαμβάνεται η μη χρήση πληροφοριών που αφορούν έναν Ταξιδιώτη με σκοπό να γίνει διάκριση εναντίον του εν λόγω Ταξιδιώτη.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Κύριος σκοπός μας κατά τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών σας είναι να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε και αυτές που πιστεύουμε ότι θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς. Δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Πώς δυνάμεθα να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας

Δυνάμεθα να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για να επιβάλουμε τις πολιτικές μας, να υπερασπιστούμε και να προστατέψουμε τα δικαιώματα, τα καταλύματα ή την ασφάλεια του Ομίλου HomeAway, του Ιστότοπου και των χρηστών του Ιστότοπου, να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας ή για το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, του δημοσίου συμφέροντος ή της επιβολής του νόμου σε οποιαδήποτε χώρα όπου ο Όμιλος HomeAway έχει εταιρείες ή συνδεδεμένες εταιρείες. Για παράδειγμα, δυνάμεθα να ανταποκριθούμε σε ένα έγκυρο αίτημα από μία υπηρεσία σωμάτων ασφαλείας ή μία κανονιστική ή κυβερνητική αρχή. Δυνάμεθα, επίσης, να γνωστοποιούμε τα δεδομένα αναφορικά με πραγματική ή προτεινόμενη δικαστική διαδικασία ή να προστατεύουμε το κατάλυμα, τα άτομα και άλλα δικαιώματα ή συμφέροντά μας.

Κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, οι οποίοι βοηθούν στην παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών μας σε εσάς. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τρίτοι, οι οποίοι φιλοξενούν τους διαδικτυακούς διακομιστές, αναλύουν τα δεδομένα, παρέχουν συνδρομή στο μάρκετινγκ και παρέχουν εξυπηρέτηση πελατών. Αυτές οι εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Δυνάμεθα, επίσης, να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας:

Ενδεχομένως να έχετε αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω ενός υπερσυνδέσμου από τον ιστότοπο ενός εκ των εμπορικών συνεργατών μας. Στην περίπτωση αυτή, συναινείτε στην κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας και στοιχείων αγοράς συμπεριλαμβανομένων των συμπεριφοριστικών μοτίβων στον συγκεκριμένο εμπορικό συνεργάτη σύμφωνα με τη συμβατική σχέση μας με αυτόν.

Εάν πωληθεί τμήμα του Ομίλου HomeAway ή ορισμένα περιουσιακά στοιχεία του μεταβιβαστούν σε τρίτον, οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί, επίσης, να μεταβιβαστούν. Οι δυνητικοί αγοραστές και οι σύμβουλοί τους δύνανται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης. Ωστόσο, η χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας θα εξακολουθεί να υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ομοίως, τα προσωπικά στοιχεία σας μπορεί να διαβιβαστούν σε διάδοχο των σχετικών συμφερόντων στην απίθανη περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης, πτώχευσης ή εξυγίανσης. Η βάση δεδομένων Ιδιοκτήτων, Ταξιδιωτών και χρηστών μας θα μπορούσε να πωληθεί χωριστά από την υπόλοιπη επιχείρηση, εξ ολοκλήρου ή κατά τμήματα. Θα μπορούσε η επιχείρηση του αγοραστή να είναι διαφορετική από τη δική μας, επίσης.

Δυνάμεθα, επίσης, να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές ή ανώνυμες πληροφορίες σε τρίτους συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών και των επενδυτών. Για παράδειγμα, δυνάμεθα να αναφέρουμε στους διαφημιστές μας τον αριθμό επισκεπτών στους ιστότοπούς μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη περιεχομένου και υπηρεσιών, τα οποία ελπίζουμε να τα βρείτε ενδιαφέροντα και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της διαφήμισής μας.

 

Ενημερωτικά δελτία

Εάν εγγραφείτε ως Ιδιοκτήτης στον Ιστότοπο, θα λάβετε το ενημερωτικό δελτίο μας για «Ιδιοκτήτες», το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Οι Ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για να στείλουν αιτήματα ή εγγράφονται σε εμάς θα λάβουν το ενημερωτικό δελτίο μας. Εμείς και ο όμιλος HomeAway δυνάμεθα να παρέχουμε διαφορετικά ενημερωτικά δελτία, κατά καιρούς, τα οποία προορίζονται για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε ή παρέχει. Οι χρήστες δύνανται να ακυρώσουν την εγγραφή τους για αυτά τα ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιαδήποτε στιγμή μέσω του Κέντρου Προτίμησης Επικοινωνιών, αν και ενδεχομένως να χρειαστεί λίγο χρόνο για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στις προτιμήσεις σας.

 

Έρευνες

Δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε έρευνες για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τους χρήστες μας. Κατά καιρούς, ζητάμε τα σχόλια των χρηστών με σκοπό να αξιολογήσουμε δυνητικές δυνατότητες και υπηρεσίες. Η απόφαση εάν θα απαντήσετε σε έρευνα είναι εντελώς δική σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε από τις έρευνες για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

 

Παιχνίδια

Δυνάμεθα, κατά καιρούς, να παρέχουμε παιχνίδια στον Ιστότοπο. Αυτά τα παιχνίδια μπορεί να επιτρέψουν τη συνδεσιμότητα με άλλους χρήστες ή τρίτους. Εάν συμβεί αυτό, συναινείτε στη μεταφορά των προσωπικών πληροφοριών αναλόγως.

 

Εφαρμογές για κινητές συσκευές

Όταν προβαίνετε σε λήψη ή χρήση εφαρμογών που σχετίζονται με τους ιστοτόπούς μας, δυνάμεθα να λάβουμε πληροφορίες αναφορικά με την τοποθεσία σας και την κινητή συσκευή σας συμπεριλαμβανομένου του μοναδικού αναγνωριστικού για τη συσκευή σας. Δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ανάλογα με την τοποθεσία, όπως διαφήμιση, αναζήτηση αποτελεσμάτων και άλλο εξατομικευμένο περιεχόμενο. Οι περισσότερες κινητές συσκευές σας επιτρέπουν να απενεργοποιείτε υπηρεσίες αναγνώρισης τοποθεσιών. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των υπηρεσιών αναγνώρισης τοποθεσιών της συσκευής σας, σας συνιστούμε να αποταθείτε στον πάροχο της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας ή στον κατασκευαστή της συσκευής σας.

 

Τηλεφωνικές κλήσεις

Εκτός από τη συλλογή δεδομένων online και από αλληλογραφία, δυνάμεθα, επίσης, να μιλήσουμε μαζί σας αυτοπροσώπως (για παράδειγμα σε συνάντηση που οργάνωσε ο Ιδιοκτήτης) ή τηλεφωνικώς. Συχνά καταγράφουμε τους τηλεφωνικούς διαλόγους για τους σκοπούς της διασφάλισης ποιότητας και της εκπαίδευσης. Αυτές οι καταγραφές διέπονται, επίσης, από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και διατηρούμε αυτά τα δεδομένα κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διατηρούμε άλλα δεδομένα. Οι καταγραφές κλήσεων μπορεί, επίσης, να μεταφέρονται σε άλλες τοποθεσίες ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία ανά τον κόσμο.

 

Ερωτήματα και άλλου είδους ηλεκτρονική επικοινωνία

Οι Ταξιδιώτες δύνανται να στείλουν τα ερωτήματά τους στους Ιδιοκτήτες μέσω ενός Ιστότοπου, και οι Ταξιδιώτες και Ιδιοκτήτες δύνανται, επίσης, να επικοινωνούν περαιτέρω μεταξύ τους μέσω εργαλείων σε έναν Ιστότοπο.

Εάν επιλέξετε να στείλετε ερώτημα σε Ιδιοκτήτη σε έναν Ιστότοπο, οι προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που παρέχετε, θα είναι ορατές στον σχετικό Ιδιοκτήτη ώστε να μπορούν να απαντήσουν απευθείας σε εσάς. Τα ερωτήματα που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας το σύστημα HomeAway διατίθενται, επίσης, για ανασκόπηση από τους εργαζομένους, αντιπροσώπους και εκπροσώπους μας, οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Εάν οι Ταξιδιώτες και οι Ιδιοκτήτες επικοινωνούν περαιτέρω μέσω Ιστότοπου, έχουμε, επίσης, πρόσβαση σε αυτή την επικοινωνία, την οποία μπορούμε να παρακολουθούμε για τους σκοπούς της αξιοπιστίας και ασφάλειας και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών.

Εάν συμμετέχετε σε τέτοιου είδους επικοινωνία και καλείτε τον άλλο συμβαλλόμενο, μπορεί να σας ζητηθεί να αφήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα μπορούν να σας καλέσουν για να επιστρέψουν την κλήση σας. Μην κοινοποιείτε πληροφορίες στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην τηλεφωνική κλήση, τις οποίες δεν είστε έτοιμοι να επιτρέψετε στο εν λόγω άτομο και όμιλο HomeAway να έχει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των στοιχείων πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασμών. Πριν γνωστοποιήσετε οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού ή προβείτε σε οποιεσδήποτε πληρωμές, αφιερώστε χρόνο για να επισκεφθείτε τις Σελίδες Κοινότητας, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) και πώς να μειώσετε τον κίνδυνο που διατρέχετε.

Δυνάμεθα, κατά καιρούς, να χρησιμοποιούμε τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων για να στέλνουμε και να παρακολουθούμε τη λήψη της εν λόγω επικοινωνίας, καθώς και να αναλύουμε το μοτίβο της εν λόγω επικοινωνίας για τους σκοπούς της αξιοπιστίας και ασφάλειας, καθώς και για τη συγκέντρωση δεδομένων, όπως ερώτημα και δεδομένα κράτησης (σε ανώνυμη βάση) για να μας βοηθούν να κατανοούμε καλύτερα την επιχείρησή μας. Το σύστημά δεν διατηρεί μηνύματα επ' αόριστον και ενδεχομένως αυτά να μην είναι προσβάσιμα μετά από την παράδοση του μηνύματος σε εσάς. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να εκτυπώσετε αντίγραφο οποιουδήποτε μηνύματος θεωρείται σημαντικό για εσάς – για παράδειγμα, απόδειξη πληρωμής ή επιβεβαίωση κράτησης.

 

Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόλις τις αποκτήσουμε;

Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας κατά της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας και κατά της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή ζημιάς των προσωπικών πληροφοριών σας. Αν και δεν υπάρχει σύστημα που να είναι εντελώς ασφαλές, πιστεύουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται από τον Ιστότοπο μειώνουν την ευπάθεια μας στα προβλήματα ασφάλειας σε επίπεδο κατάλληλο για τον τύπο των εμπλεκόμενων δεδομένων. Εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία της βάσης δεδομένων των χρηστών μας και η πρόσβαση στην παρούσα βάση δεδομένων περιορίζεται εσωτερικά. Ωστόσο, παραμένει ευθύνη κάθε χρήστη:

Σας επισημαίνεται, επίσης, ότι παρά τα μέτρα που λαμβάνονται από εμάς και τους τρίτους που απασχολούμε, το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παρά ταύτα, την ενδεχόμενη παράνομη παρεμπόδιση ιδιωτικών διαβιβάσεων ή δεδομένων ή την παράνομη πρόσβαση σε αυτά από άλλους.

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι και προσθήκες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εάν οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου σάς συνδέει με άλλους ιστότοπους, αυτοί οι ιστότοποι δε λειτουργούν δυνάμει της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου. Σας συνιστούμε να εξετάσετε τις πολιτικές απορρήτου που αναρτώνται στους συγκεκριμένους άλλους ιστότοπους για να κατανοήσετε τις διαδικασίες τους για τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Αυτό ενδεχομένως να συμβαίνει, επίσης, όταν οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου χρησιμοποιεί προσθήκες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από άλλους ιστότοπους, όπως το Facebook. Οι προσθήκες όπως το κουμπί «Like» (Μου αρέσει), τα «Comments» (Σχόλια) και το «Facebook Connect» (Σύνδεση στο Facebook) μπορούν να αναγνωριστούν από ένα από τα λογότυπα του Facebook, όπως το «f» ή το εικονίδιο με τον σηκωμένο αντίχειρα και στην πράξη πρόκειται για την ενσωμάτωση ενός μικρού τμήματος του Facebook στον Ιστότοπο. (Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των προσθηκών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook και τα εικονίδιά τους εδώ). Παρέχουμε, επίσης, την επιλογή εγγραφής στον Ιστότοπό μας μέσω της Προσθήκης «Facebook Connect», η οποία επιτρέπει σε εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook να εγγραφούν στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του λογαριασμού τους στο Facebook, χωρίς να πληκτρολογήσουν μη αυτόματα τα απαιτούμενα δεδομένα στον ιστότοπό μας. Αντίθετα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το αναγνωριστικό σας στο Facebook θα μεταφερθούν από το Facebook σε εμάς και θα αποθηκευτούν από εμάς. Όταν βρεθείτε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί αυτές τις προσθήκες, το πρόγραμμα περιήγησής σας στέλνει ορισμένες πληροφορίες στο Facebook. Όπως και με άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν αυτές τις προσθήκες, δεν ελέγχουμε εμείς αυτή την ανταλλαγή δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα για τις πληροφορίες που λαμβάνει το Facebook όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα με μία ή περισσότερες προσθήκες, συνιστούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα του κέντρου βοήθειας του Facebook.

 

Τι είναι τα cookies, web beacons και clear GIF και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο σας από ορισμένες ιστοσελίδες μας. Εμείς ή τρίτοι που είναι εξουσιοδοτημένοι από εμάς δύνανται να χρησιμοποιούν cookies για να μας βοηθούν να αναλύσουμε τη ροή στην ιστοσελίδα μας, να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμισή μας, να μετράμε την προωθητική αποτελεσματικότητα και να προωθούμε την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Τα cookies χρησιμοποιούνται συχνά στους περισσότερους μεγάλους ιστότοπους συναλλαγών σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιούμε εδώ στον Ιστότοπό μας.

Ο Ιστότοπός μας έχει μια ειδική ενότητα για τα cookies, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Δύναστε να διαγράψετε και να αποκλείσετε όλα τα cookies από αυτό τον ιστότοπο, αλλά κάποιες ενότητες του ιστότοπου δε θα λειτουργήσουν. Θέλουμε να διατηρούμε μια ανοιχτή πολιτική για τη χρήση των cookie μας. Ακόμα και εάν προβαίνετε μόνο σε περιήγηση στον Ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών υπολογιστή και σύνδεσης, τύπου και έκδοσης προγράμματος περιήγησης, λειτουργικού συστήματος και στοιχείων πλατφορμών, καθώς και του χρόνου πρόσβασης στον Ιστότοπο) συλλέγονται αυτόματα αναφορικά με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες θα συλλέγονται κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο και θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Μπορείτε να μειώσετε τις πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies από τη συσκευή σας. Ένας εύκολος τρόπος για να γίνει αυτό είναι συχνά η αλλαγή των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η πολιτική μας για τα cookies σας αναφέρει πώς να το πράξετε. Εάν το πράξετε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι (α) η χρήση σας του Ιστότοπου μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά (και πιθανόν να αποτραπεί εντελώς), (β) η εμπειρία σας σε αυτόν ή και σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν cookies για να βελτιώσουν ή να εξατομικεύσουν την εμπειρία σας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά και (γ) ενδεχομένως να μην σας παρουσιαστεί διαφήμιση που να αποτυπώνει τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους δικούς μας ή άλλους ιστότοπους. Θα μάθετε πώς να κάνετε αυτές τις αλλαγές στο πρόγραμμα περιήγησής σας στον παρόντα ιστότοπο.   Εκτός εάν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να αρνείται τα cookies, το σύστημά μας θα στέλνει cookies μόλις επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Δια της χρήσης του ιστότοπου, συναινείτε σε αυτό, εκτός εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Συγκεντρώνουμε και κοινοποιούμε πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου από Ιδιοκτήτες και Ταξιδιώτες με μία ή περισσότερες εταιρείες παρακολούθησης τρίτων για το σκοπό της αναφοράς στατιστικών στοιχείων. Σε αυτή τη σύνδεση, ορισμένες από τις σελίδες που επισκέπτεστε στον Ιστότοπο χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εικόνες που τοποθετούνται στον κωδικό ιστοσελίδας, οι οποίες καλούνται ετικέτες pixel (καλούνται επίσης «clear GIF» ή «Web Beacons») που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ίδιους σκοπούς όπως τα cookies. Παρακαλούνται κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα cookies που χρησιμοποιούμε όταν προβαίνετε σε περιήγηση στον ιστότοπό μας.

Τα web beacons μπορεί να χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τα μοτίβα κίνησης χρηστών από μία σελίδα σε άλλη με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η ροή διαδικτυακής κίνησης. Οι τρίτοι πάροχοι διαφημιστικών υπηρεσιών μας δύνανται, επίσης, να χρησιμοποιούν Web Beacons για την αναγνώρισή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και για να σας βοηθήσουν να καθορίσετε πώς βρήκατε τον Ιστότοπο. Εάν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πρακτική και για να μάθετε τις επιλογές σας όσον αφορά τη μη χρήση αυτών των πληροφοριών από αυτές τις εταιρείες, κάντε κλικ εδώ

 

Εμφάνιση προσαρμοσμένης διαφήμισης/Οι επιλογές σας

Οι διαφημίσεις που βλέπετε στον παρόντα ιστότοπο παρέχονται από εμάς ή από τους παρόχους υπηρεσιών μας. Επιτρέπουμε, όμως, και σε τρίτους να συλλέγουν πληροφορίες για τις online δραστηριότητές σας μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών. Αυτοί οι τρίτοι περιλαμβάνουν (1) άλλες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου HomeAway, (2) επιχειρηματικούς συνεργάτες, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες όταν βλέπετε ή αλληλεπιδράτε με μία από τις διαφημίσεις τους στους ιστότοπούς μας και (3) διαφημιστικά δίκτυα, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σας όταν βλέπετε ή αλληλεπιδράτε με μία από τις διαφημίσεις που τοποθετούν σε πολλούς διαφορετικούς ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από αυτούς τους τρίτους χρησιμοποιούνται για να γίνονται προβλέψεις για τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέρονται ή τις προτιμήσεις σας και να εμφανίζονται διαφημίσεις στους ιστότοπούς μας και σε όλο το διαδίκτυο που είναι προσαρμοσμένες στα εμφανή ενδιαφέροντά σας. Δεν επιτρέπουμε σε αυτούς τους τρίτους να συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν (όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) στον Ιστότοπο, ούτε κοινοποιούμε σε αυτούς οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας αφορούν.

Σας επισημαίνεται ότι δεν έχουμε πρόσβαση ούτε έλεγχο επί των cookies ή άλλων τεχνολογιών που δύνανται να χρησιμοποιούν αυτοί οι τρίτοι για να συλλέγουν πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά σας και οι πρακτικές αυτών των τρίτων για τον χειρισμό των πληροφοριών δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες μπορεί να είναι μέλη της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (Network Advertising Initiative), η οποία προσφέρει έναν ιστότοπο για να αρνηθείτε τη στόχευση με διαφημίσεις από εταιρείες-μέλη. Για να μάθετε περισσότερα, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ και εδώ.   

Όπως και άλλες εταιρείες που λειτουργούν online, αυτός ο ιστότοπος συμμετέχει σε ανταλλαγές με βάση τα cookies, όπου ανώνυμες πληροφορίες συλλέγονται για τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών και τμηματοποιούνται σε διαφορετικά θέματα ενδιαφέροντος (όπως τα ταξίδια). Αυτά τα θέματα ενδιαφέροντος κοινοποιούνται στη συνέχεια σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών και διαφημιστικών δικτύων, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις στα εμφανή ενδιαφέροντά σας. Δεν κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες (όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) σε αυτές τις εταιρείες και δεν επιτρέπουμε σε αυτές τις εταιρείες να συλλέξουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας αφορούν στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα για τις ανταλλαγές με βάση τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου πρόσβασης των πληροφοριών για τα θέματα ενδιαφέροντος που σχετίζονται με cookies στον υπολογιστή σας και τον τρόπο άρνησης της συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα.

 

Πώς διορθώνω ή ενημερώνω τις πληροφορίες μου;

Επιτρέπουμε στους χρήστες μας την επιλογή να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε πληροφορίες που παρασχέθηκαν πρότερα. Αυτό δύναται να επιτευχθεί με την αποστολή αιτήματος σε εμάς στην Υποστήριξη Πελατών ή με την ενημέρωση των σχετικών στοιχείων του λογαριασμού σας.

 

Πώς αρνούμαι να λάβω επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ από εσάς;

Δύναστε να αρνηθείτε να λάβετε επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ από εμάς με τα ακόλουθα μέσα:
1. Επικοινωνήστε μαζί μας στην Υποστήριξη Πελατών.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία ή ενημερωτικό δελτίο.
3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία απεγγραφής ή
4. Ταχυδρομήστε το αίτημα σε εμάς στη διεύθυνση:
HomeAway UK Ltd, Attn:

HomeAway Deutschland GmbH, General Manager,​ Baselerstrasse 10, DE-60329 Frankfurt am Main

Να θυμάστε ότι εάν αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνο για να τεθούν σε ισχύ οι συγκεκριμένες προτιμήσεις.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα χρειαστεί για τους σκοπούς για τους οποίους συναινείτε σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή όπως απαιτείται από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και δυνάμεθα τότε να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ανάλυσης, καθώς και της ακεραιότητας της φύλαξης αρχείων.

 

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, τις πρακτικές του παρόντος Ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με τον παρόντα Ιστότοπο, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην Υποστήριξη Πελατών.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις που θα λάβετε, μπορείτε να αποταθείτε επίσης στον Υπεύθυνο Ιδιωτικού Απορρήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διεύθυνση privacy@fewo-direkt.de

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του Ιστότοπου είναι η

HomeAway Deutschland GmbH, Baselerstrasse 10, DE-60329 Frankfurt am Main

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε γραπτώς με την εταιρεία Expedia, Inc., c/o PO Box 725, Belfast.BT1 3YL